Program & akter / Ohjelma ja näytökset

På Aurinkofesti finns något för alla.

Aurinkofestissä oon kaikile jotaki.

The Magnettes

Pajalas egna fuck-pop trio the Magnettes spelar på midsommaraftons kväll. Meänkieli + punk-pop, vilken grej!
Det blir peppig fuldans i äkta The Magnettes-anda till deras patriarkatkrossar-toner. Värm upp inför midsommarafton! Några heta tips är Pajala State of Mind och senaste singeln KIM N KANYE.

The Magnettes

Pajalan oma fuck-poppi triiu the Magnettes pellaa juhanusaaton iltana. Meänkieli + punk-poppi, mikä juttu!
Tullee olheen peppistä kolotansia aito The Magnettes-tyylissä niitten patriarkaattikrossi-sävelykshiin. Lämmitä ylös juhanusaattoa vasten! Joitaki kuumia tipsiä oon Pajala State of Mind ja viiminen singeli KIM N KANYE.

Stäng

Väärt

Med inspiration från sitt kulturella arv i norra Norrland tog Väärt oss med storm i början av 10-talet. På midsommarafton spelar Väärt sin indiepop/rock och trollbinder oss med sånger som på ett unikt sätt skildrar den arktiska naturen, dess människor och livsvillkor.

Väärt

Inspirasuunila heän Pohjosnorrlantin kultturellistä perintheestä Väärt iski meihiin ko salhaama 10-luvun alussa. Juhanusaattona Väärt pellaa heän indiepoppia/rokkia ja ihastuttaa meitä lauluila jokka ynikillä laila kuvvaavat arktista luontoa, sen ihmisiä ja elämisolosuhtheita.

Stäng

Höstorkestern

Musikkollektivet Höstorkestern klär midsommarafton i kämpaglöd, själasång och sitt alldeles egna sväng. Hjärtat slår för landsbygden, antirasism och kraften i gemenskapen. Med Höstorkestern på scen får vi ta del av kollektivets urkraft och en massa spelglädje!

Höstorkestern

Musikkikolektiivi Höstorkestern vaatittee juhanusaaton kamppailuinnola, sielunlaulula ja heän aivan omala svängilä. Syän lyöpii maaseuvule, antirasismille ja yhessäolon voimale. Ko Höstorkesten oon seenilä niin met saama ottaa ossaa kolektiivin perusvoimasta ja oikein paljosta peli-ilosta!

Stäng

Jan Johansson

Jan Johansson spelar musik från Tornedalen, eller musik som borde vara från Tornedalen. Melodierna kommer från det folkliga hållet och spelas både på scenen och vid midsommarstången.
Vi bjuds på sånger på meänkieli som är antingen vemodiga eller medryckande. Med Jan bakom dragspelet blir det långt ifrån mellanmjölks-musik, det kan vi lova!

Jan Johansson

Jan Johansson pellaa musikkia Tornionlaaksosta, elikkä musikkia joka pitäs olla Tornionlaaksosta. Melutiit tulevat kansaliselta kantilta ja niitä pelathaan niin seenilä ko juhanustangola.
Met tarjoama lauluja meänkielelä jokka joko oon suriliset elikkä ilahtavat. Ko Jan piättää haitaria niin se oon kaukana mellanmaito-musikkista, sen met saatama luata!

Stäng

Språkmödrarna

I familjeteatern Språkmödrarna varvas dialog med musik inspirerad av alltifrån finsk folkmusik till modern pop. Föreställningen blåser liv i frågor som berör språk, identitet, minoritetsperspektiv och sverigefinsk kultur.
I föreställningen får vi lära känna Svea (svenska staten) och Aino (sverigefinnarna) som av misstag kör på en man som visar sig vara finska språket i egen hög person. Efter olyckan får vi följa med på Sveas och Ainos resa genom chock, reaktion, bearbetning och nyorientering.

Kieliäitit

Pereteatterissa Kieliäitit tialookia varvathaan musikilla jotako suomalainen kansanmusikki ja uuenaikhainen poppi oon inspireeranu. Esitys puhaltaa elämää kysymykshiin jokka koskevat kieltä, itenttiteettiä, minuriteettiperspektiiviä ja ruottinsuomalaista kulttuuria.
Esityksessä met saama oppia tuntheen Svean (ruottin valtion) ja Ainon (ruottinsuomalaiset) jokka vahingossa ajavat miehele pääle, mies joka näyttää olevan suomenkieli omassa henkilössä. Onnettomuuen jälkhiin met saama lähteä matkhaan Svean ja Ainon reishuun, sokin, reaksuunin, sopeutumisen ja uusorienteerinkin kautta.

Stäng

Mirja Palo

Mirja Palo spelar musik influerad av poesi, spoken word och den norrbottniska folksångstraditionen. Utforskar sin idé om den norrbottniska själen. Musiken skapas i ögonblicket!
På torsdagkvällen ger Mirja en stilla konsert för dig som är för-festival sugen.

Mirja Palo

Mirja Palo pellaa musikkia joka oon saanu vaikutuksen puesiista, puhutusta sanasta/spoken wordista ja norrbottenilaisesta kansanlauluperintheestä. Tutkii hänen iteata norrbottenilaisesta sielusta. Musikki luothaan silmänräphäyksessä!
Tuorestai-iltana Mirja antaa rauhalisen konsäärin sulle joka olet etu-festivaali-halukas.

Stäng

Met Nuoret-samtal

Varför ska vi prata om arbetsstugor och skallmätningar? Under Aurinkofesti kommer Ida Brännström leda ett panelsamtal som tar upp frågan.
Samtalet bygger på ”Då var jag som en fånge” - berättelser om svenska statens övergrepp på Tornedalingar och meänkielitalande under 1800- och 1900-talen. Nu kommer berättelserna upp till ytan. Vad betyder den här historien för unga idag? Är det viktigt att prata om det eller är det bättre att glömma?

Met Nuoret-keskustelu

Miksis met piämä puhua työtuvista ja kallonmittauksista? Aurinkofestin aikana Ida Brännström tullee johtamhaan panelikeskustelua joka ottaa ylös kysymyksen.
Keskustelu oon seuraavasta: ”Silloin mie olin ko fanki” - kertomuksia kunka ruottin valtio loukkasi Tornionlaaksolaisia ja meänkieltäpuhuvia 1800- ja 1900-luvuila. Nyt kertomukset paljastethaan. Mitäs tämä histuuria merkittee nuorile tänä päivänä? Onkos se tärkeätä puhua niistä elikkä onkos se parempi unhouttaa?

Stäng

Filmvisning

Turpa Kiinni Minun Haters är en film som skildrar livet som musiker i Tornedalen. Om rötter, identitet och språk. Den lyfter också frågor om konsten och kulturens förutsättningar att leva och utvecklas i en glesbygdsort. Filmen är inspelad i trakten och flera av akterna på årets festival har kopplingar till filmen.

Filminäyttely

Turpa Kiinni Minun Haters oon filmi joka kertoo elämästä muusikkona Tornionlaaksossa. Juurista, itenttiteetistä ja kielestä. Se nostaa kansa kysymyksiä taitheesta ja kulttuurin etelytyksistä ette ellää ja kehittyä maaseutupaikassa. Filmi oon pelattu sisäle paikkakunnala ja monela tapahtumalla vuen festivaalissa oon liitheitä filhmiin.

Stäng

Språkakrobatik

Språkakrobatik för barnen! Prova på jonglering, akrobatik och poi. Tornedalsteatern håller i en språkworkshop där meänkielin utforskas i leken.

Kieliakropatiikkiä

Kieliakropatiikkiä lapsile! Pruuaa jongleerausta, akropatiikkiä ja poipalloa. Tornionlaaksonteatteri pittää kielityöpaijaa jossako meänkieltä tutkithaan leikissä.

Stäng
facebook

Facebook

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev! / Kirjota sinun nimi meän uutispreivile!

Kontrollera att din e-post är korrekt.

Du behöver fylla i alla fält!

Tack! / Kiitos!

/