Tillgänglighet / Saatavuus

Aurinkofesti är en folkfest för alla! Därför arbetar vi aktivt med jämställdhet och mångfald - alla ska känna sig representerade, inbjudna och välkomna på Aurinkofesti.

Aurinkofesti oon kansanfesti kaikile! Sen takia met tehemä aktiivisti töitä tasa-arvosuuele ja moninaisuuele - kaikin pitävät tuntea ittensä eustetuksi, kuttutuksi ja tervetulheiksi Aurinkofesthiin.

Trygghetsvärdar

Vi vill att du ska känna dig trygg på Aurinkofesti! Våra trygghetsvärdar finns till för att våra besökare alltid ska ha någon att vända sig till på festivalen.

Turvalisuusväärtiä

Met halvaama ette sie tunnet ittesti turvaliseksi Aurinkofestissä! Meän turvalisuusväärtit oon sen takia ette meän käviöilä aina pittää olla joku jonka työ net saattavat käänytä festivaalissa.

Toaletter

På Tärendöholmen finns ett gäng toaletter, både på festivalområdet och på tältplatsen. På tältplatsen finns även bajamajor.
På festivalområdet finns det även en tillgänglig toalett anpassad för personer med funktionsnedsättning. På tältområdet finns en tillgänglig bajamaja.

Tualettiä

Täräntöholmila oon useampia tualettiä, niin festivaalialuheela ko telttapaikala. Telttapaikala oon kansa hyysiköitä/ bajamaja.
Festivaalialuheela oon kansa saatavissa tualetti joka oon tarkotettu henkilöile joilako oon toimintarajotus. Telttapaikala oon yks hyysikkä/bajamaja.

facebook

Facebook

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev! / Kirjota sinun nimi meän uutispreivile!

Kontrollera att din e-post är korrekt.

Du behöver fylla i alla fält!

Tack! / Kiitos!

/